ขนาด 60 มิลลิลิตร | ราคา 120 บาท
ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าชนิดนี้ 
ทะเบียน:     ยาแผนไทยเลขทะเบียน G596/64 
สรรพคุณ:   บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย
วิธีใช้:        พ่น ทาและนวดบริเวณที่มีอาการ
ส่วนประกอบสำคัญ:    น้ำมันระกำ เกล็ดสะระแหน่ การบูร
คำเตือน:    ห้ามรับประทาน (ใช้สำหรับภายนอกเท่านั้น) 
ผลิตและจำหน่ายโดย:  119/4 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 4 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ อำเภอ บางกอกใหญ่
กรุงเทพ 10600 โทร 02-2150657


Herbal Medicated Oil
register number: G596/64
Indication:  To relieve muscle aches and pains 
Usage: Apply to affected parts  [EXTERNAL USE ONLY]
Constituent: Methyl salicylate, menthol and camphor 
60 ml.

Back to Top