บาล์มสมุนไพรดร.โสภณ   (ยาใช้ภายนอก)
ทะเบียนยา                      G579/53
สรรพคุณ                       บรรเทาอาการผดผื่นคัน ลมพิษ แมลงสัตว์กัดต่อย แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ฟกช้ำ อาการแพ้บริเวณผิว                                      หนัง(โดยไม่แสบร้อน) ใช้ดมบรรเทา  อาการคัดจมูก วิงเเวียนศีรษะ เคล็ดขัดยอก ปวดเมื่อยตามร่างกาย
ส่วนประกอบสำคัญ          เสลดพังพอน พิมเสน การบูร เมนทอล และน้ำมันยูคาลิปตัส
การเก็บรักษา                   เก็บในที่เย็นและแห้ง  เก็บให้พ้นมือเด็ก
คำเตือน                          ห้ามรับประทาน
ผลิตและ                          บริษัท ดร. โสภณ จำกัด 119/4 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 4 ถ. จรัญสนิทวงศ์ วัดท่าพระ
จำหน่ายโดย                     บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 โทร/แฟกซ์ (ติดต่อ) 02-2150657


Dr.Sophon Herbal Balm (External Use Only)
Indications                   Relieve itching, muscle aches, pain and swelling from cuts, sprains and strains. Soothing stuffy
nose from colds and inflammation due to insect bites.
Ingredients                   Camphor, Borneol, Menthol, Eucalyptus glopulus (oil) and Clinacanthus nutans
Storage                         Keep in a cool and dry place
Manufactured              Dr. Sophon -119/4 Charansanitwong4, Charansanitwong Road, Thapra
& Distributed                Bangkokyai, Bangkok, Thailand 10600 Tel/Fax +662- 2150657
by
Back to Top