สรรพคุณ               ช่วยรักษาแผลอักเสบ น้ำเหลืองเสีย และเป็นแผลผื่นคันตามผิวหนัง
วิธีใช้                   รับประทานครั้งละ 1-2 แคปซูล
                           วันละ 4 ครั้ง เช้า กลางวัน เย็นและก่อนนอน
ส่วนประกอบสำคัญ      เหงือกปลาหมอ ใบทองพันชั่งและสมุนไพรอื่นๆ
การเก็บรักษา            เก็บในที่เย็นและแห้ง  เก็บให้พ้นมือเด็ก
คำเตือน                 ห้ามรับประทานเกินกว่าที่กำหนด
ผลิต                    บริษัท ดร. โสภณ จำกัด 119/4 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 4 ถ. จรัญสนิทวงศ์ วัดท่าพระ
และจำหน่ายโดย       บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 โทร/แฟกซ์ (ติดต่อ) 02-2150657
Acanthus ebracteatus Vahl Capsules Natural Herbal Medicine

Indications                Help to heal wound infections, lymphocyte disorders, skin allergies and eczema
Directions                 Take 1-2 capsules, 4 times a day before

Dose                          70 capsules (500 mg. per capsule)
Composition            Turmeric and other herbs
Storage                     Keep in a cool and dry place
Warning                    Do not exceed the stated dose, keep out of reach of children
Manufactured          Dr. Sophon -119/4 Charansanitwong4, Charansanitwong Road, Thapra
& Distributed            Bangkokyai, Bangkok, Thailand 10600 Tel/Fax +662- 2150657
by
Back to Top