ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าชนิดนี้ 

ทะเบียน                    ยาแผนโบราณทะเบียนเลขที่ G 491/44
สรรพคุณ                  ช่วยบำรุงธาตุ พัฒนาระบบสมดุลของร่างกาย เพิ่มภูมิคุ้มกันโรค
                                 (ช่วยบรรเทาอาการจุกแน่น ลมในท้อง)
วิธีใช้                       รับประทานครั้งละ 3-4 แคปซูล
                               วันละ 4 ครั้ง เช้า กลางวัน เย็นและก่อนนอน
ส่วนประกอบสำคัญ         ต้นแห้วหมู พริกไทยอ่อน ว่านน้ำ และสมุนไพรอื่นๆ
การเก็บรักษา               เก็บในที่เย็นและแห้ง  เก็บให้พ้นมือเด็ก
คำเตือน                    ห้ามรับประทานเกิดกว่าที่กำหนด
ผลิต                        บริษัท ดร. โสภณ จำกัด 119/4 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 4 ถ. จรัญสนิทวงศ์ วัดท่าพระ
และจำหน่ายโดย         บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 โทร/แฟกซ์ (ติดต่อ) 02-2150657  
Immune System Support Natural Herbal Medicine

Indications                          Immune system support
Directions                           Take 3-4 capsules, 4 times a day before meals
                                            in the morning, afternoon, evening and at bedtime
Dose                                    70 capsules (500 mg. per capsule)
Composition                      Cyperus Rotundus, Piper Nigrum, Acorus calamus L. and other herbs
Storage                               Keep in a cool and dry place
Warning                              Do not exceed the stated dose, keep out of reach of children
Manufactured                    Dr. Sophon -119/4 Charansanitwong4, Charansanitwong Road, Thapra
& Distributed                      Bangkokyai, Bangkok, Thailand 10600 Tel/Fax +662- 2150657
by
Back to Top