ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าชนิดนี้ 

ทะเบียน                  ยาแผนโบราณทะเบียนเลขที่ G338/43
สรรพคุณ                ช่วยรักษากษัยเส้น เส้นเอ็นตึง แขนขาอ่อนแรง อัมพฤก อัมพาต
วิธีใช้                     รับประทานครั้งละ 1-2 แคปซูล
                             วันละ 4 ครั้ง ก่อนอาหาร เช้า กลางวัน เย็นและก่อนนอน
ส่วนประกอบสำคัญ       สะค้าน สมอไทย กระดาษแดง กระดาษขาว โกฐสอ
                                   โกฐจุฬาลำภา โกฎพุงปลา และ สมุนไพร อื่นๆ
การเก็บรักษา              เก็บในที่เย็นและแห้ง  เก็บให้พ้นมือเด็ก
คำเตือน                    ห้ามรับประทานเกิดกว่าที่กำหนด             
ผลิต                       บริษัท ดร. โสภณ จำกัด 119/4 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 4 ถ. จรัญสนิทวงศ์ วัดท่าพระ
และจำหน่ายโดย           บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 โทร/แฟกซ์ (ติดต่อ) 02-2150657
Sore Muscle and Tendon Capsules Natural Herbal Medicine
.
Indications                       Relieve symptoms of muscle fatigue and sore tendons
Directions                        Take 1-2 capsules, 4 times a day before
                                       Meals in the morning, afternoon, evening and at bedtime
Dose                                70 capsules (500 mg. per capsule)
Composition                      Piper ribesioides Wall, Terminalla chebula Retz., Angelica dahurica
                                         (Fisch.exHoffm.) Benth., Artemisia vulgaris L. var indica, Dischidia
                                          rafflesiana  Wall. and other herbs
Storage                            Keep in a cool and dry place
Warning                          Do not exceed the stated dose, keep out of reach of children
Manufactured                  Dr. Sophon -119/4 Charansanitwong4, Charansanitwong Road, Thapra
& Distributed                   Bangkokyai, Bangkok, Thailand 10600 Tel/Fax +662- 2150657
by
Back to Top