ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าชนิดนี้  

ทะเบียน                 ยาแผนโบราณทะเบียนเลขที่ G451/46
สรรพคุณ               ช่วยขับปัสสาวะ โรคความดันโลหิตสูง
วิธีใช้                    รับประทานครั้งละ 1-2 แคปซูล
                             วันละ 4 ครั้ง ก่อนอาหาร เช้า กลางวัน เย็นและก่อนนอน
ส่วนประกอบสำคัญ      ต้นหญ้าหนวดแมว หญ้าแห้วหมู ต้นและรากสาบเสือ ต้นทองพันชั่ง และสมุนไพรอื่นๆ
การเก็บรักษา            เก็บในที่เย็นและแห้ง  เก็บให้พ้นมือเด็ก
คำเตือน                  ห้ามรับประทานเกินกว่าที่กำหนด
ผลิต                       บริษัท ดร. โสภณ จำกัด 119/4 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 4 ถ. จรัญสนิทวงศ์ วัดท่าพระ
และจำหน่ายโดย          บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 โทร/แฟกซ์ (ติดต่อ) 02-2150657
.
Diuretic Capsule Natural Herbal Medicine

Indications                Increase the rate of urination
Directions                 Take 1-2 capsules, 4 times a day before

Dose                         70 capsules (500 mg. per capsule)
Composition           Orthosiphon Aristatus, Cyperus Rotundus, Bitter bush, Rhinacanthus nasutus
                                Kurz and other herbs
Storage                     Keep in a cool and dry place
Warning                   Do not exceed the stated dose, keep out of reach of children
Manufactured         Dr. Sophon -119/4 Charansanitwong4, Charansanitwong Road, Thapra
& Distributed           Bangkokyai, Bangkok, Thailand 10600 Tel/Fax +662- 2150657
by

Back to Top