ราคา 120 บาท บรรจุ 70 แคปซูล

ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าชนิดนี้ 
ทะเบียน:     ยาแผนไทยเลขทะเบียน G280/43
สรรพคุณ:   แก้ประดง อาการไข้ ร้อนใน และบำรุงธาตุ
วิธีใช้:        รับประทานครั้งละ 3-4 แคปซูล วันละ 4 ครั้ง ก่อนอาหาร เช้า กลางวัน เย็น และก่อนนอน
ส่วนประกอบสำคัญ:    เหงือกปลาหมอ ทองพันชั่ง ใบชุมเห็ดเทศ และสมุนไพรอื่นๆ 
คำเตือน:    ไม่ควรรับประทานเกินกว่ากำหนด 
ผลิตและจำหน่ายโดย:  บริษัท ดร. โสภณ จำกัด 119/4 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 4 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ อำเภอ บางกอกใหญ่
กรุงเทพ 10600 โทร 02-2150657
Pradong Capsules 
(120 Baht, 70 capsules)
Indications                          Fever reducer, cool internal heat, harmonise the five elements,                      
                                            antipruritic 
Directions                            Take 3-4 capsules, 4 times a day before meals in the morning, 
                                             afternoon, evening and at bedtime
Dose                                    70 capsules (500 mg. per capsule)
Composition                     Acanthus ebracteatus Wall, Rhinacanthus nasutus Kurz, Cassia 
                                           alata L and other herbs
Storage                               Keep in a cool and dry place
Warning                             Do not exceed the stated dose, keep out of reach of children
Manufactured                    Dr. Sophon -119/4 Charansanitwong4, Charansanitwong Road, 
& Distributed  by.               Thapra   Bangkokyai, Bangkok, Thailand 10600 
                                             Tel/Fax +662-2150657
        
Back to Top