ที่อยู่ทางไปรษณีย์ (ร้านค้า)  : ตู้ปณ. 2000 ปณฝ. จุฬาลงกรณ์ ถนน พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน ปทม. 10332
อีเมลล์: info@drsophon.com (สำหรับสอบถาม), order@drsophon.com (สำหรับสั่งซื้อ)
โทรศัพท์ (ร้านค้า): 02-2150657 (สำหรับเวลาทำการ)
วันและเวลาทำการ : จันทร์- ศุกร์ 9.30- 17.30 น. และวันเสาร์ 10.00-17.00 น. 
(ร้านหยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
ลูกค้าสามารถกรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อติดต่อเราค่ะ 
Submit
Thank you!
Back to Top